Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

VIROLAHTI, KLAMILAN TYKKIPATTERI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Tiilikallion ja Vesikonvuoren avokallioilla. Kohde on kahden tykin patteri, jonka aseistuksena on ollut 2 kpl 152 mm:n, 45 kaliiperin raskasta rannikkokanuunaa, mallia Canet. Patterin tykkiasemien numeroinnista on ristiriitaisia tietoja. Tykkiasemat on numeroitu sotilaskartassa (mahd. vuodelta 1944) siten, että läntisempi tykkiasema Tiilikalliolla on nro 1 ja itäisempi Vesikonvuorella on nro 2.52 Myös päinvastaista numerointitapaa on käytetty. Tässä tutkimuksessa käytetään sotilaskartta-aineistoon perustuvaa numerointia.

VIROLAHTI, MAJANIEMI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Linnoitteita sijaitsee koko niemen alueella osin avokallioilla ja osin havumetsää kasvavalla kankaalla. Kohteen koillisosassa on tiivistä vesakkoa. Kohteessa on yksi teräsbetonikorsu sekä kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja yhdys - ja taisteluhautoja tuliasemineen. Taisteluhautojen torjuntasuunnat ovat välillä koillinen – lounas. Kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

VIROLAHTI, AHDASSALMI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee mantereella Siikasaaren luoteispuolella. Kohteen länsiosassa on kallioon louhittuja yhdys- ja taisteluhautoja asemineen, itäosassa haudat on kaivettu maahan. Taisteluhautojen torjuntasuunnat ovat itään, kaakkoon ja lounaaseen. Taisteluhautalinjan yhteyteen on rakennettu teräsbetonisia asekorsuja ja sen taustalle teräsbetonisia miehistökorsuja. Kohteen etelä ja itäpuolella on nelirivinen kivieste, jonka estekivet ovat keskimäärin 120 cm korkeita maanpinnasta mitattuna. Ravijoenlahden rannalla on kiviesteen keskelle rakennettu mökkikylä. Ahdassalmen kohde kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

VIROLAHTI, KAALPERI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Ravijoenlahden rannan tuntumassa olevalla korkealla mäellä ja sen juurella. Kohteen eteläosassa on majoituskorsu nro 40, Kohteen keskiosassa, jyrkän mäen luoteisosan rinteessä on kallioon louhittu majoitustunneli 20. Mäen pohjoisosassa, rannassa on kaksi teräsbetonista konekivääripesäkettä nrot 37 ja 20. Kohteen pohjoisreunalla on kallioon louhittuja sekä maahan kaivettuja, syviä yhdys- ja taisteluhautoja ampumapesäkkeineen.

VIROLAHTI, RAVIJOENLAHTI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Kohteen itäosassa, Ravijoenlahden länsirannalla sijaitsee nelirivinen panssarivaunun kivieste, joka kulkee Ravijoenkuja-nimisen tien laidalla. Kohteen keskiosassa haarautuu esteen päälinjasta pohjois-etelä –suuntainen, 180 m pitkä este, joka jatkuu Ravijoenlahden rantaan. Haarauman esteestä on esteen keskivaiheilla sijaitsevan niityn kohdalta poistettu estekiviä 70 m, joita on kasattu niityn laidalle n. 50 kpl. Kohteen eteläosassa on yksi teräsbetoninen majoituskorsu nro 39 ja pohjoisosassa yksi konekiväärikorsu nro 169.

VIROLAHTI, VÄHÄJÄRVI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Kohde on panssaritorjuntatykin kenttälinnoitettu asema, joka sijaitsee Siikasaarentien ja Ravijoenkujan risteyksen luoteispuolella, paljaaksi hakatun rinteen huipulla. Aseman muodostaa maahan kaivettu nelikulmainen, 3 x 3 m kokoinen kuoppa, jonka reunoja on nostettu 0,7 m korkealla kivi- ja maavallilla. Valli on ampuma-aukon kohdalta 0,4 m matala. Ampumasektorin keskisuunta on 100°. Taustastaan avoimeen kuoppaan johtaa vähäinen yhdyshauta. Vanhaan sotilaskarttaan on merkitty kohteen pohjoispuolelle toinen pst-tykin pesäke, jota ei maastosta kuitenkaan löydetty.

VIROLAHTI, KOIVULA

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Koivula-nimisen tilan eteläpuolella. Maahan kaivetut taistelu- ja yhdyshaudat sekä teräsbetonikorsut sijoittuvat lähinnä Kankaantien etelä- ja länsipuolille. Asemien edessä oleva nelirivinen panssarivaunun kivieste kulkee kohteen itäreunassa. Este on haarautunut koivulan tilalla kahteen osaan, joista toinen on itä–länsi-suuntainen ja toinen pohjois–etelä – suuntainen. Estekiviä on osin poistettu viljelysmailta n. 360 m mutta itä–länsi-suuntaisen esteen itäpään kivet ovat vielä paikoillaan Kuuluvakankaan rinteen alaosassa. Avokalliolle asetetut kivet on ankkuroitu paikoilleen teräskoukuilla. Kohteen eteläosassa sijaitsevat teräsbetoninen majoituskorsun ja kk-pesäkkeen yhdistelmä nro 28-172 sekä kahden konekiväärin ja panssaritorjuntatykin korsu nro 170-171. Pohjoisosassa on majoituskorsu nro 38. Koivulan kohteen eteläosa kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

VIROLAHTI, ALA-VILLI

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Ala-Villi -nimisen tilalla ja sen itä- ja kaakkoispuolella. Kankaantien eteläpuolella olevalla mäellä on paikoin syviäkin kallioon louhittuja taistelu ja yhdyshautoja sekä tulenjohtokorsu nro 173, tien pohjoispuolella on kenttälinnoitettuja asemia, jotka ovat osittain jääneet tien alle. Näiden pohjoispuolella on pellolla nelirivinen panssarivaunun kivieste, jonka pohjoisosasta on poistettu n. 70 m estekiviä. Ala-Villin kohteen länsiosassa on yksityisalueella panssaritorjuntatykin ja konekiväärin korsu nro 18.

VIROLAHTI , YLÄ-VILLI

Kohde on 1940 rakennetun parakkialueen jäännökset, jotka liittyvät Salpalinjan puolustusketjun rakentamiseen. Kohde sijaitsee Ylä-Villin kylän länsipuolella, Villintien molemmin puolin. Maasto on hiekkapohjaista kangasmetsää. Alueella on useiden parakkien jäännöksiä: porrasaskelmia, sokkelikiviä ja betonisia uuninperustoja.

VIROLAHTI, KALLIOLA

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Uutelan tilalla ja sen länsipuolella. Pääosa linnoitteista on yksityisalueilla, pihapiireissä ravijoentien itäpuolella. Tien länsipuolella on kenttälinnoitteita, joita ei ole tutkittu. Alueen itäosassa, pellolla on nelirivinen panssarivaunun kivieste, joka on osittain purettu tonttialueilta. Kohteen eteläpuolella sijaitsee erillään, pihapiirissä teräsbetoninen majoituskorsu nro 177. Kohteen eteläosassa on panssaritorjuntatykin ja konekiväärin korsu nro 12 ja tästä pohjoiseen, tien itälaidalla panssarivaunun tornista tehty teräspesäke nro 1. Kohteen länsiosassa on kallioon louhittu majoitustunneli nro 49 ja pohjoisosassa kallioon louhittu majoitustunneli ja konekivääriasema nro 13.

VIROLAHTI, KOKKOLAN LINNOITTEET

Kohde on osa Salpalinjaan kuuluvaa puolustusketjua, jonka rakentaminen aloitettiin 1940. Se sijaitsee Ventovuoren kaakkoislaidalla. Ravijoentien länsipuolella on kenttälinnoitteita, joita ei ole tutkittu maastossa. Kohteen eteläosaan sijoittuu teräsbetoninen tulenjohtokorsu nro 179 ja kohteen keskiosassa aivan Ravijoentien laidalla on teräsbetoninen konekiväärikorsu nro 48 ja tien toisella puolella yksityisalueen pihamaalla teräsbetoninen konekivääripesäke 48a. Kohteen itäosassa on sijainnut panssarivaunun kivieste, jota on purettu n. 230 m.

©2019 Rooliopas Rissanen - suntuubi.com